اهداف و چشم انداز

با توجه به اهمیت و ضرورت تحول و ارتقای رشته‌های علوم انسانی در بهبود جایگاه علمی و مقبولیت اجتماعی آن‌ها، مجله تحول در علوم انسانی می‌کوشد تا با ترویج و نشر مقالاتی که به شناخت چگونگی و ارائه راهبرد برای تغییر وضعیت موجود رشته­‌های علوم انسانی مرتبطند، بپردازد. انتشار نتایج پژوهش‌­ها در این حوزه با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان به حوزه علوم انسانی و همچنین مدیران اجرایی و متولیان آموزشی از دستاوردهای فعالیت این نشریه خواهد بود.