درباره نشریه

مجله تحول در علوم انسانی دارای اعتبار علمی – تخصصی از وزارت فرهنگ  ارشاد اسلامی به شماره ثبت 79157 مورخ 1395/12/16  می‌باشد.