مجله تحول در علوم انسانی

 

فراخوان پذیرش مقاله

با عنایت به شروع فعالیت مجله «تحول در علوم انسانی» (علمی - تخصصی) در دبیرخانه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، از کلیه اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و کارگروه­‌های تخصصی این شورا و همچنین استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و موسسات حوزوی دعوت به ارسال مقاله می‌­گردد.

مجله تحول در علوم انسانی، مقالاتی را می‌پذیرد که حاصل یک پژوهش اصیل باشند و با موضوع نشریه یعنی تحول و ارتقاء در رشته‌های علوم انسانی تطابق داشته باشند. مقالاتی که به ارائه یک نظریه، الگو و یا بررسی موردی عمیق می‌پردازند و موضوعات آنها حول محورهای پژوهشی (اسلامی‌‏سازی، بومی‏‌سازی، روزآمدی، کارآمدی و تحول و نوآوری در رشته­‌های علوم انسانی) شناخته شوند؛ در اولویت چاپ خواهند بود.

آثار در هر سه رویکرد کمی، کیفی و آمیخته پذیرش خواهند شد.

 

محورهای مجله:

 • آسیب­ شناسی و ارزیابی محتوای علمی رشته‌­های علوم انسانی.

 • الگوسازی و تدوین چارچوب منسجم برای اسلامی­‌سازی و بومی­‌سازی رشته‌­های علوم انسانی.

 • توسعه کارآفرینی در رشته­‌های علوم انسانی.

 • توسعه آزاد اندیشی، نقد و مناظره در رشته‌های علوم انسانی.

 • نوسازی برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌های درسی رشته­‌های علوم انسانی.

 •  روش­‌شناسی تحول علوم انسانی.

 • نقد نظریه­‌ها و دیدگاه‌ها در حوزه علوم انسانی.

 • برنامه‌­ریزی برای تولید منابع علوم انسانی.

 • برنامه‌ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه­‌پردازی در حوزه علوم انسانی.

 • برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای کیفی­‌سازی دوره‌­های تحصیلی رشته‌های علوم انسانی.

 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تحول رشته‌­های علوم انسانی.

 • سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی برای بهبود جایگاه اجتماعی رشته‌های علوم انسانی در جامعه.

 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقاء آموزش و پژوهش در علوم انسانی در راستای اسناد بالادستی.

 • شیوه­‌های نظارت راهبردی بر فعالیت‌­های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی.

 • راهکارها و راهبردهای ارزش­‌مداری، بومی‌­کردن، کارآمدی و روزآمدی علوم انسانی و سایر محورها و حوزه‌­های مرتبط با تحول و ارتقاء در علوم انسانی.

 • نقد کتب تألیف شده در حوزه علوم انسانی.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تابستان 1397 

شناسنامه نشریه